Nước mắm ĐẠI NGƯ nhất phẩm - 750ml Mới
Mã sản phẩm: NP750
Đăng ngày 01-01-2021 09:01:29 AM

Thành phần: Nước mắm cốt cá cơm (cá cơm, muối), nước, muối, đường, chất điều vị (621, 635, 639,
640), chất tạo ngọt (950), chất ổn định (415), chất điều chỉnh độ axit (330), màu tổng hợp (120, 150a),
chiết xuất trái dành dành, hương nước mắm tổng hợp, chất bảo quản (211, 202).

Nước chấm ĐẠI NGƯ nhị phẩm - 500ml Mới
Mã sản phẩm: NP500
Đăng ngày 31-12-2020 02:01:30 PM

Thành phần: Nước mắm cốt (cá, muối), nước, muối, đường, chất điều vị (621, 635, 639, 640), chất tạo
ngọt (950), chất ổn định (415), chất điều chỉnh độ axit (330), màu tổng hợp (120, 150a), chiết xuất trái
dành dành, hương nước mắm tổng hợp, chất bảo quản (211, 202).

Nước mắm ĐẠI NGƯ nhất phẩm - 500ml
Mã sản phẩm: NM500
Đăng ngày 13-09-2020 09:43:32 AM

Thành phần: Nước mắm cốt cá cơm (cá cơm, muối), nước, muối, đường, chất điều vị (621, 635, 639,
640), chất tạo ngọt (950), chất ổn định (415), chất điều chỉnh độ axit (330), màu tổng hợp (120, 150a),
chiết xuất trái dành dành, hương nước mắm tổng hợp, chất bảo quản (211, 202).

Nước chấm ĐẠI NGƯ nhị phẩm - 4.8lít
Mã sản phẩm: NP4.8
Đăng ngày 13-09-2020 09:38:06 AM

Thành phần: Nước mắm cốt (cá, muối), nước, muối, đường, chất điều vị (621, 635, 639, 640), chất tạo
ngọt (950), chất ổn định (415), chất điều chỉnh độ axit (330), màu tổng hợp (120, 150a), chiết xuất trái
dành dành, hương nước mắm tổng hợp, chất bảo quản (211, 202).

Nước chấm ĐẠI NGƯ nhị phẩm - 2lít
Mã sản phẩm: NP2
Đăng ngày 13-09-2020 09:37:09 AM

Thành phần: Nước mắm cốt (cá, muối), nước, muối, đường, chất điều vị (621, 635, 639, 640), chất tạo
ngọt (950), chất ổn định (415), chất điều chỉnh độ axit (330), màu tổng hợp (120, 150a), chiết xuất trái
dành dành, hương nước mắm tổng hợp, chất bảo quản (211, 202).

Nước chấm ĐẠI NGƯ nhị phẩm - 900ml
Mã sản phẩm: NP900
Đăng ngày 13-09-2020 09:35:45 AM

Thành phần: Nước mắm cốt (cá, muối), nước, muối, đường, chất điều vị (621, 635, 639, 640), chất tạo
ngọt (950), chất ổn định (415), chất điều chỉnh độ axit (330), màu tổng hợp (120, 150a), chiết xuất trái
dành dành, hương nước mắm tổng hợp, chất bảo quản (211, 202).

Nước chấm ĐẠI NGƯ siêu tiết kiệm - 4.8lít
Mã sản phẩm: STK4.8
Đăng ngày 13-09-2020 09:32:24 AM

Thành phần: Nước mắm cốt (cá, muối), nước, muối, đường, chất điều vị (621, 635), chất tạo ngọt (950),
chất ổn định (415), chất điều chỉnh độ axit (330), màu tổng hợp (120, 150a), chiết xuất trái dành dành,
hương nước mắm tổng hợp, chất bảo quản (211, 202).

Nước chấm ĐẠI NGƯ siêu tiết kiệm - 2lít
Mã sản phẩm: STK2
Đăng ngày 13-09-2020 09:30:53 AM

Thành phần: Nước mắm cốt (cá, muối), nước, muối, đường, chất điều vị (621, 635), chất tạo ngọt (950),
chất ổn định (415), chất điều chỉnh độ axit (330), màu tổng hợp (120, 150a), chiết xuất trái dành dành,
hương nước mắm tổng hợp, chất bảo quản (211, 202).

Nước chấm ĐẠI NGƯ siêu tiết kiệm - 800ml
Mã sản phẩm: STK800
Đăng ngày 13-09-2020 09:23:26 AM

Thành phần: Nước mắm cốt (cá, muối), nước, muối, đường, chất điều vị (621, 635), chất tạo ngọt (950),
chất ổn định (415), chất điều chỉnh độ axit (330), màu tổng hợp (120, 150a), chiết xuất trái dành dành,
hương nước mắm tổng hợp, chất bảo quản (211, 202).

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây